تمدید شد
1399/11/23

در پی درخواست های مکرر پژوهشگران، مهلت ثبت نام و ارسال مقالات تا 5 اسفند 1399 تمدید شد.