لینک برگزاری کنفرانس
1400/06/22

لینک برگزاری کنفرانس
دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مديريت و ( علوم  انسانی، مهندسی و علوم پزشکی) روز پنجشنبه 25 شهریورماه 1400 از ساعت 14 تا 20  به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک کنفرانس در اسکای روم
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf3
یوزرنیم user
پسورد 12345678