برگزاری آنلاین کنفرانس
1401/03/18

"چهارمین همايش ملي تحقیقات میان رشته ای در مديريت و علوم پزشکی" به صورت آنلاین برگزار می شود.