عضویت در کانال تلگرامی
لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی 3,100,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه غيردانشجويي 3,700,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 4,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 6,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
-------- 5,000,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 4,000,000 ریال ثبت نام
نمایه هر مقاله در SID 2,500,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID 3,900,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارك( الزامي ) 450,000 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته و سی دی اضافی( به زبان انگلیسی) 1,500,000 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته و سی دی اضافی( به زبان فارسی) 900,000 ریال ثبت نام
گواهی شرکت در کنفرانس 900,000 ریال ثبت نام
',گواهی SID برای نفر دوم به بعد هر گواهی SID 2,000,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
كارگاه آموزشي SPSS دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/03/13 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/03/12 ثبت نام
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/03/11 ثبت نام