عضویت در کانال تلگرامی
آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها

به اطلاع پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده که تمایل به ارایه شفاهی و یا ارایه پوستری دارند می رساند که آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها 4 اسفند ماه 1399 می باشد.
همچنین سامانه کنفرانس تا  5 اسفندماه 1399 جهت ثبت نام و ارسال مقاله باز می باشد.


1399/11/30 (1 سال قبل )