عضویت در کانال تلگرامی
برنامه اجرایی کنفرانس اعلام شد

برنامه اجرایی اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی اعلام شد.
سین برنامه اجرایی


1399/12/06 (9 ماه قبل)