عضویت در کانال تلگرامی
حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مراتب حمایت علمی و معنوی خود را از دومین دوره کنفرانس اعلام کرد.


1400/06/03 (9 ماه قبل)