عضویت در کانال تلگرامی
معرفی کمیته علمی
معرفی کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعضای کمیته علمی کنفرانس را معرفی کرد.
1. سرکار خانم دکتر فرزانه کاظم زاده
2. جناب آقای دکتر محمدتقی گودرزی
3. جناب آقای دکتر محمدرضا رحیمی مقدم
4. سرکار خانم دکتر سوسن جعفریان
5. جناب آقای دکتر محمدحسین حسنی
6. سرکار خانم دکتر نسرین رضویان زاده
7. سرکار خانم دکتر مهناز نوری
8. سرکار خانم دکتر پرستو پورعلی
9. جناب آقای دکتر عباس توکلیان
10.جناب آقای دکتر بهروز یحیایی


1399/07/16 (1 سال قبل )